Jäsenmaksu

Jyty Leppävirta Ry:n jäsenmaksu on 1,32 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkiosta.