Luottamusmiehen palsta

         ****TÄRKEÄ TIEDOTE JYTYLÄISILLE****

 

 

 
 

Jyty vastustaa maan hallituksen irtisanomislakiesitystä ja julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 26.-28.9.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii maan hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Jyty julistaa maan hallituksen irtisanomislakiesitystä vastaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon alkaen keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00. ja päättyen perjantaina 28.9. kello 23.59. Kielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä eri sopimusaloilla kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon aikana Jytyn jäsenten työt jatkuvat suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä eikä työvuoronvaihtoja tehdä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten työntekijät hoitavat normaalisti työvuorojaan.

Huom! Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.
 
 

 

 

 

 
 

Usein kysyttyä: Jytyn jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Alla usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset.

 
 

 

 

 

 
 

Seuraa tilannetta Jytyn nettisivuilta:

 

 

 

HEI, JYTYLÄISET!

Edustan yhdistystämme virka- sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelusuhdetta koskevien määräysten soveltamisessa ja noudattamisessa. Välitän luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia. Valvon, että työntekijät ja viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelusuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhan säilymistä. Autan jäseniä työsopimus- ja työsuhdekysymyksissä.

Olen tavattavissa perjantaisin sopimuksen mukaan Kunnantalolla. Jos jokin asia askarruttaa, voit soittaa minulle numeroon 050 3246 977 tai lähettää sähköpostia hanna.kangasmaki@gmail.com. Jos en sillä hetkellä pysty Sinulle vastaamaan, otan yhteyttä myöhemmin.

Tehdään yhdessä työpaikastamme viihtyisä, tehokas ja toimiva, jossa jokaisen on hyvä olla.

Terveisin, Kangasmäen Hanna